کوسن ترنگ طرح نقشه جهان

46,000 تومان

کوسن ترنگ طرح نقشه جهان در ابعاد ۴۰-۴۰ سانتیمتر و جنس مخمل با یک زیپ برای جا دادن بالشت میباشد.

کوسن ها به صورت کاور عرضه میشوند و بالشت داخلی به صورت جدا گانه به فروش میرسد .